Inici Solucions Consultoria Empresa Portafoli Contacte

Accesibilitat Web

Què és?

L'accessibilitat web d'una pàgina permet que tots els usuaris, independentment de les seves capacitats, nivell cultural i els dispositius que utilitzin, puguin accedir i entendre el contingut de la mateixa.
Dissenyar tenint en compte l'accessibilitat permet que el contingut de la teva pàgina web estigui disponible per al major nombre de persones possible.

Qui es beneficia d'una web accessible?

Quins beneficis aporta a la meva empresa?

Legislació

Les pàgines web de les administracions públiques han de tenir les seves pàgines web accessibles per llei abans del 31 de desembre del 2005.
L'accessibilitat a les pàgines web de qualsevol mitjà de comunicació social serà obligatòria en el termini de quatre a sis anys.
La unió europea, mitjançant la iniciativa eEurope, pretén garantir que la societat de la informació no es tradueixi en exclusió social.

Poden ser atractives les pàgines accessibles

Els llocs web accessibles poden ser dissenyats amb tanta creativitat com els llocs inaccessibles. La finalitat de l'accessibilitat web és assegurar que tot tipus de llocs Web, incloent els multimèdia, funcionin bé per a tots els usuaris. En general, els llocs web accessibles no han de dissenyar-se perquè siguin molt diferents. Només necessiten ser dissenyats de manera que siguin flexibles:


Per a més informació contacti amb nosaltres.

Solucions